Proclaimer

Inleiding

De hiernavolgende bepalingen zijn van toepassing op shaunavandamme.be en alle bijhorende subdomeinen (hierna genoemd “websites”). Alle webteksten, afbeeldingen, illustraties, video’s en andere media, alsook de lay-out en de functionaliteit op deze websites (hierna genoemd “inhoud”) zijn eigendom van Shauna Vandamme, Koningin Elisabethlaan 87A, 9000 Gent (hierna genoemd “Shauna Vandamme”, “wij”, “ons” of “onze”), tenzij (1) anders vermeld of (2) mits expliciete toestemming dat de inhoud vrij van rechten en zonder bronvermelding gepubliceerd mocht worden. De inhoud op onze websites mag steeds worden gebruikt op voorwaarde dat de hiernavolgende voorwaarden gerespecteerd worden.

Intellectuele eigendomsrechten

Ondanks de toestemming tot het gebruik van de inhoud op onze websites, doet Shauna Vandamme op geen enkele manier afstand van enig intellectueel recht met betrekking tot de inhoud op onze websites en behoudt zich het recht deze informatie op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. De inhoud die werd gecreëerd door Shauna Vandamme is auteursrechtelijk beschermd overeenkomstig de bepalingen van de Belgische auteurswetgeving.

Voor privé-gebruik is geen expliciete toestemming nodig van Shauna Vandamme. Een bredere verspreiding van de inhoud voor niet-commerciële doeleinden (bv. quote in artikel, educatieve opdracht of wetenschappelijk onderzoek) is toegestaan, mits dat de inhoud exact wordt overgenomen en steeds wordt verwezen naar de authentieke bron. Het verspreiden van de inhoud voor andere doeleinden, kan enkel mits expliciete toestemming van Shauna Vandamme.

Aansprakelijkheid

Shauna Vandamme is verantwoordelijk voor de inhoud van onze websites maar zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit het gebruik van onze websites en de inhoud ervan, dit met inbegrip van links naar externe webpagina’s. Via onze websites willen we iedereen zo goed mogelijk informeren over onze organisatie, activiteiten en producten en/of diensten. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze websites optimaal werken en onafgebroken beschikbaar zijn en dat de inhoud van onze websites actueel en correct is maar wij kunnen hieromtrent geen sluitende garantie geven. Ergens een fout of onvolledigheid opgemerkt, neem dan contact op met via e-mail met dietiste@shaunavandamme.be.

Vragen / Feedback

Is er iets niets duidelijk? Of kunnen we iets aan deze pagina verbeteren? Stuur dan zeker jouw vraag of opmerkingen naar dietiste@shaunavandamme.be

.